โดย {0}
logo
Shenzhen Hefeng Advertising Company Ltd.
ผู้ผลิตสินค้าตามสั่ง
ผลิตภัณฑ์หลัก:ตัวอักษรช่อง, ป้าย, หมายเลขบ้าน, สัญญาณการค้นหาทาง, สัญญาณนีออน
Offline trade shows attended(4times)Years in industry(9)Competitive OEM factoryTotal floorspace (3,300㎡)

Tile

Tile

ได้รับความนิยมสูงสุด
ดูเพิ่มเติม